ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
تیرآهن 12 اصفهان125 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود2,720,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 14 سبک اصفهان142 کیلوذوب آهن اصفهانتهراننا موجود2,580,000 تومان 1401/02/17
تیرآهن 14 اصفهان155 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود2,780,000 تومان۱۴۰1/02/17
تیرآهن 16 سبک اصفهان170 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانناموجود3,050,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 16 اصفهان190 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود3,150,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 18 سبک اصفهان212 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانناموجود3,590,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 18 اصفهان230 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود3,700,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 20 سبک اصفهان255 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانناموجود4,430,000 تومان1401/02/17
تیراهن 20 اصفهان272 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود4,590,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 22 اصفهان320 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود5,360,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 24 اصفهان375 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود6,310,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 27 اصفهان440 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود7,180,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 30 اصفهان510 کیلوذوب آهن اصفهانتهرانموجود8,590,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 14135 کیلوکرمانشاهتهرانموجود2,400,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 16170 کیلوکرمانشاهتهراننا موجود3,000,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 14135 کیلویزدتهرانناموجود2,510,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 16170 کیلویزدتهرانناموجود3,000,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 20250 کیلویزدتهرانناموجود4,450,000 تومان1401/02/17
تیرآهن 22300 کیلویزدتهرانموجود5,250,000 تومان1401/02/17

قیمت روز تیرآهن 

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

 تیرآهن 

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|