ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
نبشی 3 - 37 کیلوفولاد تهرانتهرانموجود18,550 تومان1401/02/17
نبشی 4 - 311 کیلوفولاد نستاتهرانموجود18,550 تومان1401/02/17
نبشی 4 - 414 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود18,550 تومان1401/02/17
نبشی 5 - 419 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود17,850 تومان1401/02/17
نبشی 5 - 523 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود17,900 تومان1401/02/17
نبشی 6 - 529 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
نبشی 6 - 633 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود18,100 تومان1401/02/17
نبشی 7 - 744 کیلوفولاد ابهر تهرانموجود17,630 تومان1401/02/17
نبشی 8 - 858 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود17,630 تومان1401/02/17
نبشی 10 - 1088 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود17,630 تومان1401/02/17
نبشی 12 - 12125 کیلوفولاد ابهرتهرانموجود18,200 تومان1401/02/17
سپری 39 کیلونورد ایرانتهرانموجود21,000 تومان1401/02/17
سپری 413 کیلونورد ایرانتهرانموجود21,000 تومان1401/02/17
سپری 520 کیلونورد ایرانتهرانموجود21,000 تومان1401/02/17
سپری 628 کیلونورد ایرانتهرانموجود21,000 تومان1401/02/17

قیمت روز نبشی

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

نبشی

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|