ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
ورق گالوانیزه 0.5 - 100*2008 کیلوکاشانتهرانموجود32,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 0.5 - 125*25012.5 کیلوکاشانتهرانموجود32,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 0.5 - رول 1 و 1.25 متر4.5 تنکاشانتهرانموجود31,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 0.8 - 100*20012.8 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 0.8 - 125*25020 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 0.8 - رول 1 و 1.25 متر5.5 تنکاشانتهرانموجود29,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1 - 100*20016 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1 - 125*25025 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1 - رول 1 و 1.25 متر7 تنکاشانتهرانموجود28,800 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.25 - 100*20020 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.25 - 125*25031.25 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.25 - رول 1 و 1.25 متر7 تنکاشانتهرانموجود28,400 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.5 - 100*20024 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.5 - 125*25037.5 کیلوکاشانتهرانموجود30,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 1.5 - رول 1 و 1.25 متر7 تنکاشانتهرانموجود28,400 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 2 - 100*20032 کیلوکاشانتهرانموجود31,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 2 - 125*25050 کیلوکاشانتهرانموجود31,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 2 - رول 1 و 1.25 متر8 تنکاشانتهرانموجود29,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 3 -100*20048 کیلوکاشانتهرانموجود33,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 3 - 125*25075 کیلوکاشانتهرانموجود33,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 3 - 150*600216 کیلوکاشانتهرانموجود33,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 4 - 100*20064 کیلوکاشانتهرانموجود34,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 4 - 125*250100 کیلوکاشانتهرانموجود34,000 تومان1401/02/05
ورق گالوانیزه 4 - 150*600288 کیلوکاشانتهرانموجود34,000 تومان1401/02/05
ورق 5 میل گالوانیزه آبکاری - 150*600360 کیلو--------تهرانموجود34,000 تومان1401/02/05
ورق 6 میل گالوانیزه آبکاری - 150*600432 کیلو--------تهرانموجود34,000 تومان1401/02/05
ورق 8 میل گالوانیزه آبکاری - 150*600576 کیلو---------تهرانموجود34,000 تومان1401/02/05

قیمت روز ورق گالوانیزه

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

ورق گالوانیزه

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|