ارائه سفارش در قالب صدور پیش فاکتور و تحویل آن در سراسر کشور و در کوتاهترین زمان ممکن

|خدمات سریع و قیمت قابل اعتماد برای پروژه شما|

محصولوزنکارخانهبارگیری از موجودیقیمتبروزرسانی
ورق روغنی 0.5 میل - 100×2008 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود29,176 تومان 1401/02/04
ورق روغنی 0.5 میل -100×2008 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.5 میل - 100×2008 کیلوهفت الماستهرانموجود29,176 تومان 1401/02/04
ورق روغنی 0.5 میل - 125×25012.5 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.5 میل - 125×25012.5 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.5 میل - 125×25012.5 کیلوهفت الماستهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 100×2009.6 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 100×2009.6 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 100×2009.6 کیلوهفت الماستهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 125×25015 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 125×25015 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.6 میل - 125×25015 کیلوهفت الماستهرانموجود29,176 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 100×20011.2 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 100×20011.2 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 100×20011.2 کیلوهفت الماستهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 125×25017.5 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 125×25017.5 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.7 میل - 125×20017.5 کیلوهفت الماستهرانموجود28,26 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 100×20013 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 100×20013 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 100×20013 کیلوهفت الماستهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 125×25020 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 125×25020 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 125×25020 کیلوهفت الماستهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.8 میل - 125×25020 کیلوهفت الماس تهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 100×20014.5 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 100×20014.5 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 100×20014.5 کیلوهفت الماستهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 125×25022.5 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 125×25022.5 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 0.9 میل - 125×25022.5 کیلوهفت الماستهرانموجود28,256 تومان1401/02/04
ورق روغنی 1میل - 100×20016 کیلوفولاد غرب آسیاتهرانموجود27,535 تومان1401/02/04
ورق روغنی 1میل - 100×20016 کیلوفولاد مبارکهتهرانموجود27,535 تومان1401/02/04
ورق روغنی 1میل - 100×20016 کیلوهفت الماس تهرانموجود27,535 تومان1401/02/04

قیمت روز ورق روغنی

|پیشینه ما را از مشتریان جویا شوید​​​​​​​|

ورق روغنی

 دیگر محصولات

|حیدری آنلاین نتها جزء کاسبان معتبر در بازار آهن شادآباد است بلکه مورد اعتماد ارگان ها و سازمان های دولتی نیز می باشد|