میلگرد چیست ؟

میلگرد چیست ؟ سطح مقطع دایره ای توپر است که در بتن یا سازه های سنگی استفاده میشود. قیمت میلگرد به طور معمول بتن قابلیت تحمل نیروهای فشاری و کششی را ندارد. و باعث تخلخل بتن می شود. و به همین دلیل از میلگرد برای رفع این ضعف استفاده می شود. انواع میلگرد از لحاظ شکل ظاهری میلگرد ساده میلگرد آج دار انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی میلگرد چیست و …
ادامه مطلب