قیمت تیرآهن

قیمت  محصول وزن کارخانه بارگیری از موجودی قیمت بروزرسانی تیرآهن 12 اصفهان 120 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,500,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 فایکو 130 فایکو تهران موجود 2,400,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 بناب 122 ظفر بناب تهران موجود 2,200,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 اصفهان 155 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,570,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 فایکو 170 فایکو تهران موجود 2,840,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 کرمانشاه 170 کرمانشاه تهران موجود 2,800,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 …
ادامه مطلب

تیر آهن

قیمت  محصول وزن کارخانه بارگیری از موجودی قیمت بروزرسانی تیرآهن 12 اصفهان 120 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,500,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 فایکو 130 فایکو تهران موجود 2,400,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 بناب 122 ظفر بناب تهران موجود 2,200,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 14 اصفهان 155 ذوب آهن اصفهان تهران موجود 2,570,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 فایکو 170 فایکو تهران موجود 2,840,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 کرمانشاه 170 کرمانشاه تهران موجود 2,800,000 ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تیرآهن 16 …
ادامه مطلب

قیمت دستوری آهن افزایش را دنبال دارد

  قیمت ورق گرم و ورق سرد در جلسه کارگروه تنظیم بازار, قیمت ورق گرم در معاملات بورس کالا, ۹۰ درصد قیمت جهانی تصویب شد و سقف رقابت در معاملات ورق گرم نیز ۱۰ درصد خواهد بود. قیمت پایه ورق سرد در معاملات بورس کالا, تا اطلاع ثانوی, ۲۰ درصد بالاتر از قیمت میانگین کشف شده ورق گرم تحویلی به مشتریان خواهد بود و سقف رقابت در معاملات ورق سرد, ۵ درصد …
ادامه مطلب